Acerca de olfudutan

מערכת תעודות לעידוד עובדים. מתנות מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. יעד עדיפות של סוכנות הליווי ישראל שירותי ליווי באילת – צור תעסוקה הגונה עם רווחים כבדי משקל, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה הן לבנות והן ללקוחותינו.עם הגעת ישראל, הארגון יוצר דירות ראויות לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי ברצונו של העובד, מכיוון שהתשלום עבור שכר הדירה נועד בדיוק לעלויות המודל. המחיר הממוצע של דירות יומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.
Ir a Arriba